ALGEMENE VOORWAARDEN

-PRESENTATIE

Deze site wordt beheerd door Elly & Yvonne. Op de hele site worden de termen "wij", "wij" en "onze verwijzing naar Elly & Yvonne". Elly & Yvonne biedt u deze site aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze site beschikbaar zijn voor u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en / of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden (Servicevoorwaarden, Voorwaarden), inclusief eventuele aanvullende voorwaarden waarnaar wordt verwezen hier en / of beschikbaar via hyperlink. Deze servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaars en / of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, heeft u mogelijk geen toegang tot de website of kunt u geen services gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden als een aanbieding worden beschouwd, is acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om elk onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig op wijzigingen te controleren. Voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt acceptatie van die wijzigingen in.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten kunnen verkopen.

- ONLINE WINKEL VOORWAARDEN

Door deze Servicevoorwaarden te accepteren, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u uw toestemming hebben gegeven om een ​​van uw minderjarige kinderen ten laste van deze site te laten gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden, en u mag bij het gebruik van de Service de wetten van uw rechtsgebied niet overtreden (inclusief, maar niet beperkt tot, copyrightwetten) .
U mag geen wormen, virussen of code van destructieve aard verzenden.
Een schending of schending van een van de voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw Services.

-VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om om welke reden dan ook service te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en (a) transmissies via verschillende netwerken kan omvatten; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten van netwerken of verbindende apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de service wordt geleverd, te reproduceren, reproduceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
Koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en beperken of beïnvloeden deze voorwaarden niet.

- NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die beschikbaar is op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of meer actuele informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet up-to-date en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen.

-MODIFICATIES VAN SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of onderbreking van de Dienst.

-PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online op de website worden aangeboden. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op uw computermonitor nauwkeurig is.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van een product of dienst die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elke aanbieding voor een product of dienst op deze site is ongeldig indien verboden.
We kunnen niet garanderen dat de kwaliteit van een product, dienst, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen aan uw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

- NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of afleveradres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en / of factuuradres of telefoonnummer dat u op het moment van de bestelling hebt opgegeven. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons oordeel, lijken te zijn geplaatst door wederverkopers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in volledige en nauwkeurige aankoop- en huidige accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in uw account en andere informatie onmiddellijk bij te werken, inclusief uw e-mailadres en creditcard- en vervaldatumnummers, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

-OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle hebben, geen controle of input hebben.
U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang bieden tot dergelijke tools zoals ze zijn en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We zijn niet aansprakelijk voortkomend uit uw gebruik van optionele tools van derden of gerelateerd aan uw gebruik.
Elk gebruik door u van de optionele tools die op de site worden aangeboden, is geheel voor uw eigen risico en discretie, en u dient ervoor te zorgen dat u de voorwaarden kent en begrijpt waarop de tools worden geleverd door de relevante externe leverancier (s). .
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en / of nieuwe functies aanbieden via de website (inclusief de verspreiding van nieuwe tools en bronnen). Deze nieuwe functies en / of services vallen ook onder deze servicevoorwaarden.

- LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en services die beschikbaar zijn via onze service, kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het beoordelen of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor materiaal of website van derden, of voor enig ander materiaal, product of service van derden.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere transactie die wordt uitgevoerd in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

-Feedback van gebruikers, opmerkingen en andere suggesties

Als u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijv. Wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons, stuurt u ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander creatief materiaal, hetzij in online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "opmerkingen"), gaat u ermee akkoord dat we op elk moment, zonder beperking, bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium eventuele opmerkingen die u ons stuurt. We zijn en hebben geen verplichting (1) om Feedback vertrouwelijk te houden; (2) om een ​​vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) reageren op eventuele opmerkingen.
We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud te controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken vaststellen dat deze illegaal, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of die inbreuk maakt op intellectueel eigendom. van enig onderdeel of deze Servicevoorwaarden.
U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op de rechten van een derde partij, inclusief copyright, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of enig ander persoonlijk of exclusief recht. U gaat er ook mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of een computervirus of andere kwaadaardige software bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons bedriegen of misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent zelf verantwoordelijk voor de opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

-PERSOONSGEGEVENS

Uw inzending van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

-FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Van tijd tot tijd kan er informatie op onze site of in de Service staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen. , product verzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving onjuist is. (ook nadat u uw bestelling heeft geplaatst).
We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. . Er wordt geen update- of updatedatum toegepast in de Service of op enige gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

- VERBODEN GEBRUIK

Naast de andere verboden uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: a) voor enig onwettig gebruik; b) om anderen te vragen onrechtmatige handelingen te verrichten of daaraan deel te nemen; c) enige internationale, federale, provinciale of nationale regelgeving, regels, wetten of lokale verordeningen schenden; d) inbreuk maken op of inbreuk maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, kwetsen, belasteren, laster, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationaliteit of handicap; f) onjuiste of misleidende informatie verstrekken; g) virussen of enig ander type kwaadaardige code uploaden of verzenden die zal worden gebruikt of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website of andere sites beïnvloedt Web of internet; h) het verzamelen of volgen van de persoonlijke informatie van anderen; (i) spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scare; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; (k) om beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een andere website te beëindigen wegens schending van het verboden gebruik.

- NIET-VERANTWOORDELIJKHEID VAN GARANTIES; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Wij kunnen niet garanderen, niet garanderen dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
We kunnen niet garanderen dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen intrekken of de service op elk moment zonder kennisgeving kunnen annuleren.
U erkent uitdrukkelijk dat uw gebruik of het onvermogen om de service te gebruiken voor uw eigen risico is. De service en alle producten en services die door de service worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verhandelbaarheid, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
Elly & Yvonne, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers zullen in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade, verlies, claim of enige directe, indirecte schade. incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, ongeacht of deze is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins door uw gebruik van een service of een ander product dat is gekocht met behulp van de Service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt of u de service of een product gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of enige schade als gevolg van gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs als ze zich bewust zijn van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

-EEN VERGOEDING

U stemt ermee in om Elly & Yvonne en onze ouders, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, agenten, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, serviceproviders, onderaannemers, leveranciers, stagiaires, te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren. en werknemers, onschadelijk voor enige claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij door middel van verwijzing opnemen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

-AFSCHEIDBAARHEID

Als een bepaling van deze Servicevoorwaarden als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, is die bepaling desalniettemin afdwingbaar voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn verwijderd uit deze Servicevoorwaarden, zal een dergelijke bepaling niet heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van enige andere resterende bepaling.

-BEËINDIGING

De verplichtingen en verbintenissen van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht, tenzij u of wij ze beëindigen. U kunt deze servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze services niet langer wenst te gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Als u, naar ons eigen oordeel, er niet in slaagt, of als we vermoeden dat u niet heeft voldaan, om een ​​voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden na te leven, kunnen we deze Overeenkomst ook te allen tijde zonder kennisgeving beëindigen en blijft u verantwoordelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot de datum van beëindiging van het dienstverband en / of daarom kunt u de toegang tot onze Services (of een deel van deze services) weigeren.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en eventuele beleidsregels of werkingsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, inclusief vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd tegen de redactiegroep.

-DE WET

Bij het voltooien van uw aankoop wordt een factuuroverzicht met 'elly-yvonne.com' en de landcode zoals 'HK', 'UK', enz. weergegeven op de betalingspagina en/of op uw kaartafschrift.
Alle aankopen worden verwerkt door onze respectievelijke entiteit in het overeenkomstige land, zoals aangegeven door de landcode op het factuuroverzicht, en vallen onder de lokale wetgeving.

-WIJZIGING VAN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken.
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van enige wijzigingen in deze servicevoorwaarden houdt acceptatie van die wijzigingen in.

-CONTACTGEGEVENS

Als u vragen heeft over de Servicevoorwaarden, neem dan contact met ons op via  service@elly-yvonne.com.